Hlavní stránka

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SOUTĚŽE

  • Dějepisná soutěž studentů gymnázií, pořádaná Gymnáziem Cheb, je již řadu let největším setkáním středoškolských studentů České a Slovenské republiky.
  • V průběhu soutěže studenti prezentují v písemných testech své vědomosti, které svou hloubkou (zejména u družstev v popředí výsledkové listiny) v dobrém slova smyslu pravidelně   šokují přítomné vysokoškolské pedagogy.
  • Vzhledem k mimořádnému zájmu se od roku 2014 ve všech 22 krajích ČR a SR uskutečňuje krajské kolo, jehož se v letošním jubilejním XXV. ročníku 6. dubna 2016 zúčastnilo 239 gymnázií z obou republik. Z krajského kola pak i letos vzešel tradiční počet 75 gymnázií, která se utkala dne 24. listopadu 2016 v Chebu. Studenti soutěžili ve znalostech  čs. dějin od osvobození Československa v květnu 1945 do konce roku 1948.
  • V roli odborných garantů se posledního ročníku opět zúčastnili prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., a významný slovenský historik prof. PhDr. Roman Holec, CSc., dále pak jako hosté prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., PhDr. Ivan Kamenec, CSc., prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc., doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D., a řada dalších osobností, např. kardiochirurg prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSc., a hokejové legenda, olympijský vítěz Dominik Hašek.
  • V posledních ročnících se daří do zadávání otázek IV. kola zapojovat prostřednictvím velkoplošné obrazovky osobnosti obou republik, mezi nimiž byli např. přední umělci Karel Gott, Viktor Preiss, Marek Eben, Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, Magda Vášáryová, Štefan Kvietik, Marián Labuda, Martin Huba, Milan Kňažko, významní lékaři Josef Koutecký, Pavel Pafko, Jan Pirk, slavní sportovci Jan Železný, Bára Špotáková, Ivo Viktor, Jozef Golonka a političtí činitelé obou zemí. V letošním ročníku se z české strany zapojili olympijští vítězové Dominik Hašek, Martin Ručinský a Jiří Šlégr, ze slovenské strany Miloš Mečíř, Anton Tkáč a bratři Hochschornerovi.  
  • Na finančním zajištění celé akce se kromě Ministerstva školství ČR a Ministerstva školství SR, desítek firem a podnikatelů podílejí ministři vlády České republiky, členové Poslanecké sněmovny i Senátu  PČR, zastupitelé Karlovarského kraje, řada zastupitelů města Cheb. Setkání mladých historiků dále finančně podporují desítky městských úřadů České republiky, městských a obecních úřadů Karlovarského kraje a také krajské úřady České republiky. Poslední ročníky finančně podpořili i představitelé vlády a poslanci Národní rady Slovenské republiky a další významní činitelé obou zemí.
  • Finanční dary obecních, městských a krajských úřadů i politických činitelů jsou použity především na zakoupení knih o historii  českých zemí a Slovenska.
  • INFORMACE o soutěži byly v letech 2007-2016 pravidelně uveřejňovány ve zpravodajství České televize. Reportáž o ní se objevila také v jednom z nejsledovanějších pořadů televize NOVA „Střepiny“, a to v neděli dne prosince 2008 a dále pak v pořadu Snídaně s Novou dne 14. prosince 2012.

 

Mgr. Miroslav Stulák, organizátor soutěže, e-mail: stulak@gymcheb.cz,                         tel. 603 501 909