Hlavní stránka

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SOUTĚŽE

Dějepisná soutěž studentů gymnázií, pořádaná Nadačním fondem Gaudeamus při Gymnáziu Cheb, je již řadu let největším setkáním středoškolských studentů České   
a Slovenské republiky.

  • V průběhu soutěže studenti prezentují v písemných testech své vědomosti, které svou hloubkou (zejména u družstev v popředí výsledkové listiny) v dobrém slova smyslu pravidelně   šokují přítomné vysokoškolské pedagogy.
  • Vzhledem k mimořádnému zájmu se od roku 2014 ve všech 22 krajích ČR a SR uskutečňuje krajské kolo, přičemž do letošního XXVI. ročníku se přihlásilo rekordních 281 gymnázií z obou zemí. Z krajského kola pak i letos vzešel tradiční počet 75 gymnázií, která se utkala dne 23. listopadu 2017 v Chebu. Studenti soutěžili ve znalostech čs. dějin období 1949 – 1967.
  • V roli odborných garantů se letošního ročníku opět zúčastnil prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., za slovenskou stranu PhDr. Richard Pavlovič, PhD., dále pak jako hosté respektovaní historici prof. Petr Čornej, DrSc., prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., PhDr. Jiří Plachý, Ph.D., PhDr. Petr Blažek, Ph.D., a řada dalších osobností.
  • V posledních ročnících se daří do zadávání otázek IV. kola zapojovat prostřednictvím velkoplošné obrazovky osobnosti obou republik, mezi nimiž byli např. přední umělci Zdeněk Svěrák, Marek Eben, Viktor Preiss, Karel Gott, Jiřina Bohdalová, Emília Vášáryová, Štefan Kvietik, Marián Labuda, Martin Huba, Milan Kňažko, významní lékaři Josef Koutecký, Pavel Pafko, Jan Pirk, slavní sportovci Jan Železný, Bára Špotáková, Ivo Viktor, Antonín Panenka, Dominik Hašek, Jozef Golonka, Miloš Mečíř, bratři Hochschornerovi a političtí činitelé obou zemí Miloš Zeman, Jan Hamáček, Bohuslav Sobotka, Ivan Gašparovič, Andrej Kiska, Robert Fico a další.
  • Na finančním zajištění se kromě desítek firem a podnikatelů podílejí ministři vlády České republiky, členové Poslanecké sněmovny i Senátu  PČR, zastupitelé Karlovarského kraje, řada zastupitelů města Cheb, setkání mladých historiků dále finančně podporují desítky městských úřadů České republiky, městských a obecních úřadů Karlovarského kraje a také krajské úřady České republiky. Poslední ročníky finančně podpořili i představitelé vlády a poslanci Národní rady Slovenské republiky.
  • Finanční dary obecních, městských a krajských úřadů i politických činitelů jsou použity především na zakoupení knih o historii  vztahující se k českým zemím a Slovensku.
  • INFORMACE o soutěži byly uveřejněny v letech 2007-2017 ve zpravodajství České televize. Reportáž o ní se objevila také v jednom z nejsledovanějších pořadů televize NOVA „Střepiny“, a to v neděli dne prosince 2008, a dále pak v pořadu Snídaně s Novou dne 14. prosince 2012.

 Mgr. Miroslav Stulák, organizátor soutěže, e-mail: stulak@gymcheb.cz, tel. 603 501 909

Organizační řád soutěže